Yhteystiedot

T:mi Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen

Kaskistentie 40,

23120 Mietoinen
puh. 0400 324039  

sähköposti jarmo.taatinen@elisanet.fi


T:mi Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999)10§
Laatimispäivä 23.5.2018
__________________________________________
1 Rekisterin pitäjä
T:mi Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen
Kaskistentie 40, 23120 Mietoinen
p. 0400324039, jarmo.taatinen@elisanet.fi
___________________________________________
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
Jarmo Taatinen
Kaskistentie 40, 23120 Mietoinen
p. 0400324039, jarmo.taatinen@elisanet.fi
___________________________________________
3. Rekisterin nimi
Rekisteri kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon
suorittaneista
____________________________________________
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon järjestäjän on kasvisuojelulain (1563/2011) 9 ja 32 § mukaan toimitettava Tukesille tiedot tutkinnon suorittaneista kaksi kertaa vuodessa.
____________________________________________
5. Rekisterin tietosisältö
1.Tutkinnon suorittaneen nimi
2. Y-Tunnus tai henkilötunnus,
3. Äidinkieli
4. Katu- ja postiosoite
5. Sähköpostiosoite
6. Puhelinnumero
7. Tutkinnon suorituspäivä
8. Tutkinnon viimeinen voimassaolopäivä
____________________________________________
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot kerätään tutkinnon suorittaneita tutkinnon yhteydessä.
____________________________________________
7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon järjestäjän on kasvisuojelulain (1563/2011) 9 ja 32 § mukaan toimitettava tutkinnon suorittaneista rekisteriin merkityt tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle vuosittain. Siirron jälkeen henkilötunnus poistetaan rekisteristä.
EU: tai ETA: ulkopuolelle ei tietoja siirretä.
Rekisteröity henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä ja miten häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 523/1999, 26-28§).
____________________________________________
8. Rekisterin suojauksen
periaatteet
Rekisterin tiedot ovat salasanalla suojatussa tiedostossa. Rekisterin tietoja voi käyttää ainoastaan rekisterin pitäjän yheyshenkilö