Kasvinsuojelututkinto

Kasvinsuojelukoulutus

Keskiviikkona 26.2.2020 klo 10.00                                                                   

Tuomaksen Tuvan kabinetti                                                                                      Valtakatu 4 Mynämäki

Kasvinsuojelututkinto heti koulutuksen jälkeen klo 13

Hinta 60 € +alv 24% sis. koulutuksen, tutkinnon, todistuksen, kahvit ja lounaan.

Tutkinto oikeuttaa myös rotanmyrkkyjen ostoon ja käyttöön omalla maatilalla. 

Ilmoittaudu pikaisesti
p 0400324039 tai jarmo.taatinen@elisanet.fi


 Linkit TUKESIN kasvisuojelukoulutusohjelmaan

 Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi

verkkomateriaalin avulla, ja tulla suoraan tutkintoon.

tai voit käydä kasvinsuojelukoulutuksen.

Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Ellei "verkkomateriaalin avulla" linkki aukea kopioi alla oleva punainen osoiterivi ja liitä selaimen osoiteriville.

https://tukes.fi/kasvinsuojelu/story_html5.html

Kasvinsuojeluaiheisia linkkejä

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/              Kasvinsuojeluainerekisteri

http://www.tukes.fi/

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus

http://www.kasvinsuojeluseura.fi/

http://www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html

http://luke.fi                                                          Luonnonvarakeskus

https://maatalousinfo.luke.fi/

http://www.luke.fi/kasper             

https://www.ruokavirasto.fi/

http://mtt.fi/pesticidelife                                  Integroidun torjunnan ohjeita

https://www.cropscience.bayer.fi/

https://www.cropscience.bayer.fi/Bayer-Agro-Services/Mita-lyhenteet-tarkoittavat.aspx

http://kasvinsuojelu.berner.fi/

http://pesticidelife.blogspot.fi/                         Viljelijän blogi 

http://www.mmm.fi     Maa- ja metsätalousministeriö

http://www.vyr.fi                                                 Vilja-alan yhteistyöryhmä

http://www.farmit.net/

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/pesticidelife/julkaisut/Herbisidiresistenssi.pdf  vaikutustavat

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_fi.htm

http://www.agro.basf.fi/agroportal/fi/fi/startpage.html

http://www.maaseutukonsultointi.fi/ 

http://www.youtube.com/watch?v=YJxxTkd7Xhk

http://www.youtube.com/watch?v=juihD_GZaKM

http://www.youtube.com/watch?v=X0ZHfTga7gI