Kasvinsuojelukolutus ja -tutkinto

Tutkinto oikeuttaa myös rotanmyrkkyjen ostoon ja käyttöön omalla maatilalla. 


Mikäli tarvitset tutkinnon ota yhteyttä
p 0400324039 tai jarmo.taatinen@elisanet.fi


 Linkit TUKESIN kasvisuojelukoulutusohjelmaan

 Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi

verkkomateriaalin avulla, ja tulla suoraan tutkintoon.

tai voit käydä kasvinsuojelukoulutuksen.

Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Ellei "verkkomateriaalin avulla" linkki aukea kopioi alla oleva punainen osoiterivi ja liitä selaimen osoiteriville.

https://tukes.fi/kasvinsuojelu/story_html5.html

Kasvinsuojeluaiheisia linkkejä

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/              Kasvinsuojeluainerekisteri

http://www.tukes.fi/

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus

http://www.kasvinsuojeluseura.fi/

http://www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html

http://luke.fi                                                          Luonnonvarakeskus

https://maatalousinfo.luke.fi/

http://www.luke.fi/kasper             

https://www.ruokavirasto.fi/

http://mtt.fi/pesticidelife                                  Integroidun torjunnan ohjeita

https://www.cropscience.bayer.fi/

https://www.cropscience.bayer.fi/Bayer-Agro-Services/Mita-lyhenteet-tarkoittavat.aspx

http://kasvinsuojelu.berner.fi/

http://pesticidelife.blogspot.fi/                         Viljelijän blogi 

http://www.mmm.fi     Maa- ja metsätalousministeriö

http://www.vyr.fi                                                 Vilja-alan yhteistyöryhmä

http://www.farmit.net/

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/pesticidelife/julkaisut/Herbisidiresistenssi.pdf  vaikutustavat

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_fi.htm

http://www.agro.basf.fi/agroportal/fi/fi/startpage.html

http://www.maaseutukonsultointi.fi/ 

http://www.youtube.com/watch?v=YJxxTkd7Xhk

http://www.youtube.com/watch?v=juihD_GZaKM

http://www.youtube.com/watch?v=X0ZHfTga7gI

Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje# asiakkaan-ja-palveluntarjoajan-oikeudet-ja-velvollisuudet