Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto


  Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi

https://tukes.fi/kasvinsuojelu/story.html

 ja tilata sen jälkeen tutkinnon

p 0400324039 tai jarmo.taatinen@elisanet.fi

tai voit käydä kasvinsuojelukoulutuksen.

Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutusmateriaalin tekstiversiot:  https://tukes.fi/documents/5470659/8473393/Kasvinsuojeluvideo_saavutettavaOSA1.pdf/df2fafeb-c580-af64-1905-6b943bda5f6b/Kasvinsuojeluvideo_saavutettavaOSA1.pdf?t=1601903523921

https://tukes.fi/documents/5470659/8473393/Kasvinsuojeluvideo_saavutettavaOSA2.pdf/7b9806e2-d6a5-9989-6281-f4845949fbf6/Kasvinsuojeluvideo_saavutettavaOSA2.pdf?t=1601903693576

Kasvinsuojeluaiheisia linkkejä

https://www.kemidigi.fi/   

Kemidigissä kasvinsuojeluaineet ja biosidit        

http://www.tukes.fi/

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus

http://www.kasvinsuojeluseura.fi/

http://www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html

http://luke.fi                                                          Luonnonvarakeskus

https://maatalousinfo.luke.fi/

http://www.luke.fi/kasper             

https://www.ruokavirasto.fi/

https://www.cropscience.bayer.fi/

https://www.cropscience.bayer.fi/Bayer-Agro-Services/Mita-lyhenteet-tarkoittavat.aspx

http://kasvinsuojelu.berner.fi/

http://pesticidelife.blogspot.fi/                         Viljelijän blogi 

http://www.mmm.fi     Maa- ja metsätalousministeriö

http://www.vyr.fi                                                 Vilja-alan yhteistyöryhmä

http://www.farmit.net/

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/pesticidelife/julkaisut/Herbisidiresistenssi.pdf  vaikutustavat

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_fi.htm

http://www.agro.basf.fi/agroportal/fi/fi/startpage.html

http://www.maaseutukonsultointi.fi/ 

http://www.youtube.com/watch?v=YJxxTkd7Xhk

http://www.youtube.com/watch?v=juihD_GZaKM

http://www.youtube.com/watch?v=X0ZHfTga7gI

Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje# asiakkaan-ja-palveluntarjoajan-oikeudet-ja-velvollisuudet