Kasvinsuojelututkinto

Kasvinsuojelukoulutus
ja
Kasvinsuojelututkinto 

Tutkinto oikeuttaa myös rotanmyrkkyjen ostoon ja käyttöön omalla maatilalla.

Ota yhteyttä:
p 0400324039,
jarmo.taatinen@elisanet.fi

 Linkit TUKESIN kasvisuojelukoulutusohjelmaan

 Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi

verkkomateriaalin avulla, ja tulla suoraan tutkintoon.

tai voit käydä noin päivän kestävän kasvinsuojelukoulutuksen. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Ellei "verkkomateriaalin avulla" linkki aukea kopioi alla oleva punainen osoiterivi ja liitä selaimen osoiteriville.

https://tukes.fi/kasvinsuojelu/story_html5.html

Opiskele koulutusmateriaali ja varaa aika tutkintoon.

 

Kasvinsuojeluaiheisia linkkejä

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/              Kasvinsuojeluainerekisteri

http://www.tukes.fi/

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus

http://luke.fi                                                          Luonnonvarakeskus

http://www.luke.fi/kasper                                 Luonnonvarakeskus  Kasper

https://www.ruokavirasto.fi/

http://mtt.fi/pesticidelife                                  Integroidun torjunnan ohjeita, videoita

http://www.vyr.fi                                                 Vilja-alan yhteistyöryhmä

http://www.kasvinsuojeluseura.fi/

http://pesticidelife.blogspot.fi/                         Viljelijän blogi 

http://www.mmm.fi     Maa- ja metsätalousministeriö

http://www.mavi.fi                                              Ruokavirasto

http://www.farmit.net/

http://www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html

https://www.cropscience.bayer.fi/

https://www.cropscience.bayer.fi/Bayer-Agro-Services/Mita-lyhenteet-tarkoittavat.aspx 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/pesticidelife/julkaisut/Herbisidiresistenssi.pdf  vaikutustavat

http://kasvinsuojelu.berner.fi/

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_fi.htm

http://www.agro.basf.fi/agroportal/fi/fi/startpage.html

http://www.maaseutukonsultointi.fi/ 

http://www.youtube.com/watch?v=YJxxTkd7Xhk

http://www.youtube.com/watch?v=juihD_GZaKM

http://www.youtube.com/watch?v=X0ZHfTga7gI